Czy ptaki są duże?

Mimo, że pustułka nie ma żadnych ogromnych rozmiarów, jakie są charakterystyczne dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który zamieszkuje obszar właściwie całego kontynentu europejskiego, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania ptak ten pomija natomiast koło podbiegunowe, do którego warunków klimatu, ptak ten nie jest odpowiednio przystosowany. Bezwzględnie najwyższą liczbę osobników pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Spośród tych państw niepodważalny prym wiodą Niemcy, na obszarze których wystąpić może aż 60 tysięcy par. W obecnej chwili nasz kraj nie zalicza się do ulubionych miejsc życia tego gatunku.

Wielkość ptaków

Mimo to, jest to dalej najliczniejszy sokół na terenie całego kraju. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową kolorystykę, która kontrastuje się z czarnymi plamami i pazurami. Spodnia część ciała ma przepiękny, kremowy kolor, który jest w typowy sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy zobaczyć można długi, szaroniebieski ogon. Czytaj dalej Czy ptaki są duże?

Ptaki w lesie – ciekawostki

Jednym z reprezentantów mysikrólikowatych (wliczanych zresztą niegdyś do pokrzewkowatych) jest mysikrólik zwyczajny. Ptak ten żyje w niemalże całej Europie, która najliczniej oblegana jest zdecydowanie w środkowej i wschodniej części. Gatunki te wielokrotnie docierają również aż po wschodnią Syberię, a także Azji Mniejszej. Izolowane populacje tego gatunku spotkać można dodatkowo w północnej części Azji oraz Ameryce Północnej.

Sposób życia mysikrólika zwyczajnego jest zróżnicowany, ponieważ częściowo uznaje się go za osiadły, a po części za wędrowny oraz koczujący. Zima jest dla tego ptaka czasem, w którym udaje się w stronę południowej Europy lub też północnej Afryki. W naszym kraju mysikrólik pospolity zamieszkuje świerkowe lasy górskie i umiejscowioną na północy kraju puszcze: Augustowską, Knyszyńską, a także Białowieską.

Ptaki w lesie

Jest to gatunek rozpowszechniony na obszarze naszego kraju, a jego najmniejszą najniższą liczebność można zauważyć na tych terenach, na których nie występują wspomniane lasy świerkowe. Mysikrólik zwyczajny jest ptakiem o najmniejszych rozmiarach na terenie całego kontynentu. Mimo, iż wiele razy za takiego uznaje się strzyżyka, to właśnie sięgający co najwyższej 9 centymetry długości mysikrólik, zdobył w tej kategorii niekwestionowane pierwsze miejsce na podium. Mysikrólik zwyczajny jest krępej, okrągłej budowy ciała. Czytaj dalej Ptaki w lesie – ciekawostki

Ciekawe nazwy ptaków

Jastrząb gołębiarz, występujący też pod inną nazwą jastrzębia zwyczajnego, to dużych rozmiarów ptak drapieżny, który pochodzi z rodziny jastrzębiowatych. Miejscem, które upodobał sobie ten ptak do pomieszkiwania, jest przede wszystkim strefa lasu iglastego znajdująca się na północnej półkuli ziemskiej. Jastrzębia gołębiarza zobaczyć można więc w Europie, Azji, Ameryce Północnej, a także północnych terenach Afryki.

Jastrząb gołębiarz należy raczej do ptaków będących gatunkiem osiadłym. Koczowanie gatunku zauważyć można jedynie poza okresem lęgowym, kiedy to ptaki mieszkające w chłodniejszych rejonach Ameryki Północnej i Azji lecą w kierunku rejonów, które cechują się nieco bardziej sprzyjającym klimatem. W Polsce jastrząb gołębiarz żyje bardzo nielicznie, a przychodząca zima jest dla niego powodem do dalekich podróży, podczas których zamierza poszukać dostatecznie ciepłego klimatu.

Nazwy ptaków

Wierzch ciała dorosłych ptaków jastrzębia gołębiarza jest szaro popielata. W innym kolorze jest z kolei spód, którego jasny popiel pokryty jest dodatkowo poprzecznymi, falistymi prążkami. Jest to bardzo charakterystyczna cecha morfologii  jastrzębia gołębiarza. Inaczej prezentują się natomiast młode osobniki, których wierzch ciała jest wyraźniej brązowy, a faliste prążki zastępują plamki, których kształt przyrównuje się do spadających kropel wody. Czytaj dalej Ciekawe nazwy ptaków